Θρησκευτικό Μετάλλιο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Θεσσαλονίκη 1997

40,00