100 δραχμές 1978 – Αντικατάστασης PG (10 συνεχόμενα)

Ρωτήστε μας για τιμή